Large selection of products and fast shipping!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Devierseizoenenshop zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Devierseizoenenshop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Devierseizoenenshop zijn vrijblijvend en Devierseizoenenshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een factuur aan de koper is  gestuurd per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres.  Deze overeenkomst kan door Devierseizoenenshop herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

Alle informatie en afbeeldingen worden zo nauwkeuring mogelijk weergegeven. Producten kunnen afwijken van foto’s qua maat, uitvoering en/of kleur.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling kan geschieden middels Ideal.

Verzendkosten

Voor de verzendkosten in Nederland wordt een bedrag van €6,95 berekend. Verzending vindt plaats met PostNL. Mits samen anders overeengekomen is een ander postorderbedrijf ook mogelijk.

Bij een besteding vanaf €35,- zijn de verzendkosten gratis. Dit wordt automatisch aangepast in het winkelmandje. 

Voor bestellingen die worden gedaan met een afleveradres binnen de gemeente Wijk bij Duurstede worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Leveringsadres en levering

Levering van bestelde producten geschiedt binnen 2-3 werkdagen. Mocht het onverhoopt toch langer duren dan zal de klant hiervan bericht ontvangen. In tijden van vakantie, ziekte of andere onvoorziene calamiteiten kan het zijn dat de verzending wat langer duurt. In geval van onvoorziene calamiteiten heeft de klant in geen geval recht op een schadevergoeding. 

Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, deze levertijd is zichtbaar op de webshop of dit zal aan de klant gemeld worden.

Klant dient ten alle tijden zelf te controleren of het leveringsadres juist is. Bij een foutief opgegeven leveringsadres kunt u dit zo snel als mogelijk aan ons doorgeven per email via [email protected], waarna het leveringsadres wordt aangepast. Nadat de bestelling is verzonden is aanpassing van het afleveradres niet meer mogelijk. Devierseizoenenshop is niet verantwoordelijk voor het door u foutief opgeven afleveradres en verzending van uw bestelling naar het foutieve afleveradres. Voor het opnieuw verzenden van uw bestelling worden ook weer opnieuw verzendkosten berekend. Deze kosten zijn dan voor de klant. Deze kunnen nooit verhaald worden op Devierseizoenenshop. 

De bestelde en betaalde producten kunnen ook afgehaald worden bij Devierseizoenenshop. Een afspraak hiervoor dient via [email protected] gemaakt te worden.

Garantie

Devierseizoenenshop garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.  Het doen van reclamatie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering. Dit is een service. 

Indien het geleverde product beschadigd is, mag de klant contact opnemen met Devierseizoenenshop en dan zullen we samen proberen tot overeenstemming te komen. Er zal vergoeding, een nieuw product of herstel kunnen plaats vinden. Dit zal alleen gebeuren indien er op een juiste manier is omgegaan met het product. Indien het product gevallen is of op een onjuiste manier geopend zal er geen vergoeding plaatsvinden. 

Reclamaties en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 10 dagen na ontvangst te inspecteren op volledigheid. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking  per email gemotiveerd aan Devierseizoenenshop te melden. Dit kan via [email protected]. Hierna heeft u maximaal 20 dagen de tijd om het product retour te sturen naar Devierseizoenenshop. 

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Devierseizoenenshop de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs te restitueren.

Retouren worden enkel geaccepteerd indien de producten onbeschadigd en ongebruikt retour komen, dan wel in dezelfde staat als dat ze naar koper zijn verzonden. Het te retourneren bedrag ontvangt u retour binnen 3 tot 5 dagen na ontvangst en controle van het product bij Devierseizoenenshop.  Mocht de retourzending niet voldoen aan de voorwaarden dan laat Devierseizoenenshop dit per email weten. U heeft dan de keuze om de retour gestuurde producten terug te ontvangen, of dat de kosten voor de schade in mindering worden gebracht op het te restitueren bedrag. De kosten voor het terugzenden komen voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.

Recht van retour geldt NIET voor gepersonaliseerde artikelen.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u het gehele bedrag dat u Devierseizoenenshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering op de koper over.

Bestellingen/communicatie

Voor vertragingen, beschadigingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Devierseizoenenshop, dan wel tussen Devierseizoenenshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Devierseizoenenshop, is Devierseizoenenshop niet aansprakelijk.

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen zo goed als mogelijk door ons worden opgelost.

Identiteit van de ondernemer

Devierseizoenenshop
Blauwe Pannen 16
3962 GE Wijk bij Duurstede
KvK nummer: 84249706
Email: [email protected]
IBAN: NL90 INGB 0006 2100 86
BTW identificatie nummer: NL863147033B01

Privacy policy

Devierseizoenenshop, gevestigd aan Blauwe Pannen 16 3962GE Wijk bij Duurstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.devierseizoenenshop.nl

Blauwe Pannen 16

3962GE Wijk bij Duurstede

Persoonsgegevens die wij verwerken

Devierseizoenenshop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief hebt verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Devierseizoenenshop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; na inschrijving

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Devierseizoenenshop analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Devierseizoenenshop neemt de verantwoordelijk op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Devierseizoenenshop) tussen zit. Devierseizoenenshop gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Lightspeed en Twinfield.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Devierseizoenenshop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Devierseizoenenshop verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Devierseizoenenshop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Devierseizoenenshop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht hebben op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Devierseizoenenshop zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Devierseizoenenshop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Devierseizoenenshop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Devierseizoenenshop gebruikt cookies, om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoon identificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Devierseizoenenshop geen cookies ontvangt.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen